Etkinlikler

  Öğrenci Değişim Programları

  Erasmus +

  Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programınız süresince 12 ay’a kadar üniversitemizin ortaklık anlaşmaları çerçevesinde yurtdışında bir üniversitede öğrenme hareketliliği faaliyeti veya kendi bulacağınız yada üniversitemizin sunduğu imkânlar çerçevesinde yurtdışında bir işletmede/iş yerinde 12 ay’a kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Faaliyetlerden yararlanmak ve faaliyetler hakkında bilgi almak için üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus + koordinatörlüğüne başvurabilirsiniz.


  Mevlana Değişim Programı 

  Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

  Değişim programına katılmak isteyen öğrencilerimiz en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları da üniversitemize gelebilir. 

  Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. 

  Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. 

  Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. 

  Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. 

  Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar : 

  - Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, 

  - Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması, 

  - %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.


   Farabi Değişim Programı 

  "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

  Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. 

  Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. 

  Başvuru yapmak için aranan şartlar:

  1)- Genel not ortalamasının 4’ lük not sisteminde 4 üzerinden 2.00, 100’ lük not sisteminde 100 üzerinden 53,33 olması,

  2)- Daha önce aynı eğitim düzeyinde Farabi Değişim Programından yararlanmamış olması,

  3)- Bir önceki yıl Farabi Değişimi için başvuru yaptıktan sonra, sağlık kurulu raporu haricinde feragat etmemiş olması,

  SİİRT ÜNİVERSİTESİ FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ANLAŞMALI  OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELER : 

  1)      Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)

  2)      Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın)

  3)      Afyon Kocatepe Üniversitesi

  4)      Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  5)      Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir)

  6)      Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

  7)      Aksaray Üniversitesi

  8)      Amasya Üniversitesi

  9)      Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)

  10)  Ankara Üniversitesi

  11)  Ardahan Üniversitesi

  12)  Artvin Çoruh Üniversitesi

  13)  Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

  14)  Balıkesir Üniversitesi

  15)  Bartın Üniversitesi

  16)  Batman Üniversitesi

  17)  Bayburt Üniversitesi

  18)  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  19)  Bingöl Üniversitesi

  20)  Bitlis Eren Üniversitesi

  21)  Bozok Üniversitesi (Yozgat)

  22)  Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

  23)  Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)

  24)  Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

  25)  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

  26)  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  27)  Çukurova Üniversitesi (Adana)

  28)  Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

  29)  Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

  30)  Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)

  31)  Düzce Üniversitesi

  32)  Ege Üniversitesi (İzmir)

  33)  Erciyes Üniversitesi ( Kayseri )

  34)  Erzincan Üniversitesi

  35)  Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

  36)  Fırat Üniversitesi (Elazığ)

  37)  Gazi Üniversitesi (Ankara)

  38)  Gaziantep Üniversitesi

  39)  Gazi Osman Paşa Üniversitesi (Tokat)

  40)  Giresun Üniversitesi

  41)  Gümüşhane Üniversitesi

  42)  Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

  43)  Hakkari Üniversitesi

  44)  Harran Üniversitesi (Urfa)

  45)  Hitit Üniversitesi (Çorum)

  46)  Iğdır Üniversitesi

  47)  İnönü Üniversitesi (Malatya)

  48)  İstanbul Üniversitesi

  49)  Kafkas Üniversitesi (Kars)

  50)  Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

  51)  Karabük Üniversitesi

  52)  Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

  53)  Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (Karaman)

  54)  Kastamonu Üniversitesi

  55)  Kırıkkale Üniversitesi

  56)  Kırklareli Üniversitesi

  57)  Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  58)  Kocaeli Üniversitesi

  59)  Mardin Artuklu Üniversitesi

  60)  Marmara Üniversitesi (İstanbul)

  61)  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)

  62)  Mersin Üniversitesi

  63)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  64)  Munzur Üniversitesi (Tunceli)

  65)  Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)

  66)  Muş Alparslan Üniversitesi

  67)  Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)

  68)  Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

  69)  On Dokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

  70)  Ordu Üniversitesi

  71)  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  72)  Ömer Halis Demir Üniversitesi (Niğde)

  73)  Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

  74)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)

  75)  Sakarya Üniversitesi

  76)  Selçuk Üniversitesi (Konya)

  77)  Sinop Üniversitesi

  78)  Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

  79)  Şırnak Üniversitesi

  80)  Trakya Üniversitesi (Edirne)

  81)  Uludağ Üniversitesi ( Bursa )

  82)  Uşak Üniversitesi

  83)  Yalova Üniversitesi

  84)  Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)

  85)  Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)


  GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU
  Güncelleme : 15.02.2017 12:34:12